Styrande dokument

Stadgar (antagna 2002-12-12, uppdaterade 2016-03-14)

Regler för avgifter och ersättningar 2022

Policy om registerutdrag

Policy för hantering av personuppgifter 2018

Policy för uthyrning av HOK-stugan på Vårdkasen

Policy för laguttagningar

Trafiksäkerhetspolicy 2017

Drogpolicy 2017

Handlingsplan för en trygg idrottsmiljö (Härnösands OK:s handlingsplan för att motverka mobbning, kränkningar och diskriminering )

Lathund/manual för tävlingsarrangemang

Mall för märklappar (för kontrollmarkering inför tävling)