Styrelsen

Styrelsemedlemmar

E-post till styrelsen: info@harnosandsok.se

Ordförande: Göran Abel, goran@abel.nu 

Sekreterare: Ulf Lindahl, ulf.lindahl@kramnet.se

Kassör: Johanna Bygdell, johanna.bygdell@outlook.com

Ledamöter: Björn Larsson, bjorn.a.larsson@gmail.com

Kicki Lindström, kicki_lindstrom@hotmail.com 

Pelle Molin, pellemolin@telia.com

Magnus Selling, magnus709svensson@hotmail.com 

 

Revisorer: Mattias Allberg och Eva Wiklander

Valberedning: Leif Selling, Lollo Engberg, Susanna Edström