Kartor

Härnösands OK har digitala kartdatabaser norr, söder och väster om Härnösands tätort.  Dessa används för att ta fram kartor avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienterings-sporten. En förhandstitt på kartorna finns i Omaps.

 

Köp av kartor

Vid köp av lagerhållna kartor, nyttjanderätt av digital kartfil eller tillståndsansökan för kopiering av kartor kontaktas info@harnosandsok.se.

Kartor i lager kan finnas i tryckt utförande eller i utskrivet utförande från kartdatabasen. Kartor finns inte alltid på lager.

Samtliga Härnösands OKs karterade områden är i dag digitaliserade. Kartor i digitaliserade områden kan beställas i önskad upplaga i utskrivet utförande.

 

Priser

Lagerhållna kartor: Pris: 30 kr/karta vid köp av 1 ex, 25 kr/karta vid köp av 2 ex. Vid köp av fler än 3 ex och till skolor: Pris enligt överenskommelse.

Kartutskrifter: Kartutskrifter från digitala kartdatabasen. Pris enligt överenskommelse.

Digitala kartfiler: Nyttjanderätt av digital kartfil. Pris enligt överenskommelse.

 

Nyttjanderätt/upphovsrätt

Nyttjanderätt av digital kartfil kan upplåtas efter speciell överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren, Härnösands OK. Kopiering av Härnösands OKs kartor är inte tillåten. Alla kartor är upphovsrättsskyddade enligt lag. Särskild överenskommelse för kopieringstillstånd kan tecknas.

 

Samråd

Innan genomförande av samordnat arrangemang, såväl tävlings- som träningsarrangemang, ska samråd alltid ha genomförts med berörda Fastighetsägare och Jakträttsinnehavare. Det är alltid arrangören som är ytterst ansvarig för att nödvändiga kontakter har tagits och att överenskommelser har ingåtts innan genomförande av arrangemang.