Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest ASF finns nu i Sverige, efter att länge förekommit i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen sprids ytterligare inom Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen och att rengöra kläder och utrustning som använts i smittade områden i Sverige och länder där smittan finns.

Mer information finns på Svenska orienteringsförbundets hemsida.