Barn och ungdomsträningar

Säsongen 2023 finns det sex träningsgrupper för barn och ungdomar indelade utifrån ålder och färdighet. Indelningen i träningsgrupperna följer stegen och färgerna i Svenska orienteringsförbundets utbildningstrappa.

På tisdagar är det träning för samtliga grupper. Samling kl. 18 vid HOK-stugan på Vårdkasen. Knattegruppen  och gröna gruppen avslutar kl. 19 medan övriga grupper avslutar kl. 19.30. Fokus på orienteringsteknik. Fika efteråt.

På torsdagar tränar vit, gul, orange och violett grupp. Samling kl. 18 vid HOK-stugan på Vårdkasen eller på annan plats som meddelas av tränarna. Fokus på kondition och styrka, men också inslag av lek och att röra sig i terrängen. 

Det är flera tränare för varje grupp, och de flesta tränarna har gått tränarutbildning.

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten är Susanna Edström (070-264 23 55, edstromsusanna@hotmail.com). Välkommen att kontakta henne för mer information och anmälan till träningsgrupperna!


Knattegrupp

(födda 2016-2017)

Grön grupp

(födda 2015 och äldre)

 • Orientera längs tydlig ledstång.
 • Hantera ledstångsbyte vid kontroll och på sträckan.
 • Kontrollbeskrivning - kodsiffror
 • Vikning av kartan och tumgrepp.
 • Passa kartan med hjälp av omgivningen, var är jag?
 • Kartans färger, de första karttecknen och banpåtryck.
 • Översättningsförmåga, översätta kartan till verkligheten.
 • Grundläggande kartförståelse – vad är en karta?
Vit grupp

(födda 2013-2014)

 • Gena över öppen mark.
 • Passa kartan med hjälp av kompassen.
 • Se vägval, kort eller lång väg.
 • Kartläsning med enkel framförhållning.
 • Kartläsning och kontrolltagning på terrängföremål bredvid ledstång.
 • Kontrollbeskrivning – kontrollföremål.
 • Orientera längs mindre tydliga ledstänger.
Gul grupp

(födda 2011-2012)

 • Alla karttecken och viktiga delar i kontrollbeskrivningen.
 • Finorientera på korta sträckor.
 • Grundläggande höjdkurveförståelse, högsta höjden, tydlig höjdkant.
 • Bedöma vägval mellan olika ledstänger med olika framkomlighet och längd.
 • Sträckplanering med säkra vägval och säker kontrolltagning.
 • Förstå och använda attackpunkt.
 • Avståndsbedömning och förstå kartskalor.
 • Grovorientera från en ledstång till en annan.
 • Förstå vad hållpunkter är, skillnad mellan hållpunkt och ledstång.
 • Kompassteknik. Hur kan jag använda kompassen?
 • Gena mellan ledstänger.
Orange grupp

(födda 2010-2009)

 • Kontrolltagning i kurvbilden med uppfångare.
 • Använda höjdformationer som ledstång, stråk, eller hållpunkt.
 • Vägvalsbedömning utifrån längd, framkomlighet och säkerhet via hållpunkter.
 • Förenkla, förstora och förlänga kontroll.
 • Grovorientera – generalisera.
Violett grupp

(födda 2008 och äldre)

 • Välja teknik efter svårighet och förmåga.
 • Skråorientera, hålla höjd.
 • Kontrolltagning utan uppfångare.
 • Hålla noggrann riktning. Kontrolltagning i detaljfattig terräng.
 • Terrängförståelse – kunna anpassa tekniken efter terrängtypen.
 • Framförhållning, lyfta blicken – microvägval.