Barn och ungdomsträningar

Säsongen 2024 finns det sju träningsgrupper för barn och ungdomar indelade utifrån ålder och färdighet. Indelningen i träningsgrupperna följer stegen och färgerna i Svenska orienteringsförbundets utbildningstrappa.

På tisdagar är det träning för samtliga grupper. Samling kl. 18 vid HOK-stugan på Vårdkasen. Knattegruppen  och gröna gruppen avslutar kl. 19 medan övriga grupper avslutar kl. 19.30. Fokus på orienteringsteknik. Fika efteråt.

På torsdagar tränar vit, gul och orange-violett grupp. Samling kl. 18 vid HOK-stugan på Vårdkasen eller på annan plats som meddelas av tränarna. Fokus på kondition och styrka, men också inslag av lek och att röra sig i terrängen. Vid några tillfällen springer vi "veckans bana". Avslut ca kl. 19.30 eller när barnet sprungit sin bana. Föräldrar välkomnas att delta i träningen.

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten är Susanna Edström (070-264 23 55, edstromsusanna@hotmail.com). Välkommen att kontakta henne för mer information och anmälan till träningsgrupperna!


Knattegrupp

(födda 2017-2018)

Grön grupp

(födda 2016 och äldre)

 • Orientera längs tydlig ledstång.
 • Hantera ledstångsbyte vid kontroll och på sträckan.
 • Kontrollbeskrivning - kodsiffror
 • Vikning av kartan och tumgrepp.
 • Passa kartan med hjälp av omgivningen, var är jag?
 • Kartans färger, de första karttecknen och banpåtryck.
 • Översättningsförmåga, översätta kartan till verkligheten.
 • Grundläggande kartförståelse – vad är en karta?
Vit grupp

(födda 2014-2015)

 • Gena över öppen mark.
 • Passa kartan med hjälp av kompassen.
 • Se vägval, kort eller lång väg.
 • Kartläsning med enkel framförhållning.
 • Kartläsning och kontrolltagning på terrängföremål bredvid ledstång.
 • Kontrollbeskrivning – kontrollföremål.
 • Orientera längs mindre tydliga ledstänger.
Gul grupp

(födda 2012-2013)

 • Alla karttecken och viktiga delar i kontrollbeskrivningen.
 • Finorientera på korta sträckor.
 • Grundläggande höjdkurveförståelse, högsta höjden, tydlig höjdkant.
 • Bedöma vägval mellan olika ledstänger med olika framkomlighet och längd.
 • Sträckplanering med säkra vägval och säker kontrolltagning.
 • Förstå och använda attackpunkt.
 • Avståndsbedömning och förstå kartskalor.
 • Grovorientera från en ledstång till en annan.
 • Förstå vad hållpunkter är, skillnad mellan hållpunkt och ledstång.
 • Kompassteknik. Hur kan jag använda kompassen?
 • Gena mellan ledstänger.
Orange-violett grupp

(födda 2011 och äldre)

ORANGE (födda 2010-2011)

 • Kontrolltagning i kurvbilden med uppfångare.
 • Använda höjdformationer som ledstång, stråk, eller hållpunkt.
 • Vägvalsbedömning utifrån längd, framkomlighet och säkerhet via hållpunkter.
 • Förenkla, förstora och förlänga kontroll.
 • Grovorientera – generalisera.

VIOLETT (födda 2009 och äldre)

 • Välja teknik efter svårighet och förmåga.
 • Skråorientera, hålla höjd.
 • Kontrolltagning utan uppfångare.
 • Hålla noggrann riktning. Kontrolltagning i detaljfattig terräng.
 • Terrängförståelse – kunna anpassa tekniken efter terrängtypen.
 • Framförhållning, lyfta blicken – microvägval.