Kallelse till årsmöte 2024

  • 20 jan 2024

Medlemmar i HOK kallas härmed till årsmöte 2024 måndagen den 11 mars kl 18.00 - 21.00 i HOK-stugan på Vårdkasen, där årsmöteshandlingar finns från den 15 februari. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Mötet inleds med soppa. Mötesförhandlingarna påbörjas kl 18.30. 

Årsmöteshandlingar, länk