Kallelse till årsmöte 2024

  • 20 jan 2024

Medlemmar i HOK kallas härmed till årsmöte 2024 måndagen den 11 mars kl 18.00 - 21.00 i HOK-stugan på Vårdkasen, där årsmöteshandlingar finns från den 15 februari. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Mötet inleds med soppa. Mötesförhandlingarna påbörjas kl 18.30. 

Årsmöteshandlingar, länk

Valberedningens förslag, länk