Torsdagsträning för vit, gul och orange-violett grupp

  • torsdag 25 april 2024
  • 18:00

Torsdagsträning för vit, gul och orange-violett grupp. Kl. 18 på Kusthöjden. Obs! platsen.