Torsdagsträning för vit, gul och orange-violett grupp

  • torsdag 16 maj 2024
  • 18:00

Torsdagsträning för vit, gul och orange-violett grupp. Samling kl. 18 på Smitingen för att springa veckans bana.